De groepsindeling voor schooljaar 2019-2020 is als volgt:


                  Leerkracht(en) Onderbouw
 
Groep 1/2a         Juf Jeanine en juf Eline(WPO)
Groep 1/2b         Juf Loes en juf Ruïsla
Groep 1/2c         Juf Janetta
Groep 3               Juf Miranda
Groep 3               Juf Ellen en juf Nelleke
Groep 4               Juf Paula en juf José
 
                  Leerkracht(en) Bovenbouw
 
Groep 5              Juf Ingrid           
Groep 6              Juf Agnes en juf Monique
Groep 7              Juf Anneke en juf Nelleke
Groep 8              Juf Justa en juf Gerda