De groepsindeling voor schooljaar 2020-2021 is als volgt:


                  Leerkracht(en) Onderbouw
 
Groep 1/2a         Juf Ellen en juf Ilse (WPO)
Groep 1/2b         Juf Loes en juf Jeanine
Groep 1/2c         Juf Janetta
Groep 3               Juf Miranda
Groep 3/4           Juf Paula en juf Brenda
Groep 4               Juf Ruïsla en juf José
 
                  Leerkracht(en) Bovenbouw
 
Groep 5              Juf Ingrid en juf Justa        
Groep 6              Juf Anneke en juf Agnes
Groep 7              Juf Agnes en juf Nelleke
Groep 8              Juf Gerda en juf Justa