Vergaderdata ORMaandag 9 september 2019
Maandag 4 november 2019
Maandag 13 januari 2020
Maandag 16 maart 2020
Maandag 11 mei 2020
Maandag 15 juni 2020

Aanvang 20.00 uur