Personeel schooljaar 2021-2022


Gonny van den Heuvel
Directeur
g.vandenheuvel@ooz.nl
 
Jeanine Tinholt
Intern begeleider
groep 1 t/m 6
Leerkracht groep 5
MR lid
j.tinholt@ooz.nl
Edith Nijdam
Intern begeleider
groep 7 en 8
Beeldcoach
Ellen Breukelman
Leerkracht groep 1/2a
Coördinator onderbouw
GMR lid
MR lid - secretaris
e.wachtmeester@ooz.nl
 

Jolanda van Riessen
Leerkracht groep 1/2a en 1/2b
j.vanriessen@ooz.nl
 

Loes van der Kolk
Specialist jonge kind
Leerkracht groep 1/2b
l.vanderkolk@ooz.nl
Clarine van der Meer
Leerkracht groep 1/2c
c.vandermeer@ooz.nl
Miranda Holterman
Coördinator onderbouw
Taal/lees coördinator
Leerkracht groep 3a
m.holterman@ooz.nl


Paula Faas
Leerkracht groep 3b
p.faas@ooz.nl
 
Ruïsla Brander
Leerkracht groep 3b
r.brander@ooz.nl


 
José Hooikammer
Leerkracht groep 4
j.hooikammer@ooz.nl
Brenda Bosman
Leerkracht groep 4/5
 
Cheri-Anne Schoonewille
Leerkracht groep 4/5
en groep 7
Vervangende leerkracht voor werkdrukverlaging
Ingrid Ningbers
Leerkracht groep 5
Coördinator bovenbouw
ICT-specialist
i.ningbers@ooz.nl
Nelleke Wildeboer
Leerkracht groep 6
Gedragsspecialist
n.wildeboer@ooz.nl
Eva Hof
Leerkracht groep 6 (WPO)
Agnes Compagner
Taal/lees coördinator
Leerkracht groep 6/7
a.compagner@ooz.nl
Justa Kooistra
Leerkracht groep 6/7
MR - lid
j.kooistra@ooz.nl
Anneke v.d. Vegt
Leerkracht groep 7
a.vandervegt@ooz.nl

 
Gerda de Jong
Leerkracht groep 8
Coordinator Bovenbouw
g.dejong@ooz.nl


 
Henriet
Leerkracht groep 8
Wendy
Onderwijsassistent

Jos Mittelmeijer
Conciërge
j.mittelmeijer@ooz.nl
 

Ilse Schollaardt
Onderwijssecretaresse
i.schollaardt@ooz.nl
 
Hennie Hekman
Vrijwilliger RT
 

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs