De Medezeggenschapsraad (MR)


Oudergeleding

Voorzitter
 


  Jorien de Keijzer


 
     06-13151229
           Lid    Arianne Veninga      06-15189234
Lid Gerda Hengeveld    
 

Teamgeleding

Secretaris Nelleke Wildeboer
Lid Ellen Breukelman
Lid Jeanine Tinholt
Adviseur Gonny van den Heuvel