ParnasSys


ParnasSys is het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken om leerlingen te volgen. In dit leerlingvolgsysteem zit ook een ouderportaal waarin ouders informatie over hun kinderen kunnen inzien. Het ouderportaal van ParnasSys bestaat uit verschillende modules.
U heeft een inlogcode gekregen om dit te bekijken.

Meteen kijken?: parnassys ouderportaal

Inloggen
Nadat u bent ingelogd kunt u via 'account' een eigen wachtwoord instellen. Inlogcode kwijt? Mail dan naar: info@2master.nl voor een nieuwe code.

Wat kunt u zien in het ouderportaal van ParnasSys?
- Absenties: hier vindt u alle doorgegeven absenties van uw kind. Bijvoorbeeld van wanneer uw kind ziek was
- Leerlinggegevens: hier kunt u de toetsgegevens van uw kind zien.
- Groep: hier kunt u zien bij welke kinderen uw kind in de klas zit
- Contactgegevens: hier staan de contactgegevens van uzelf en de school

Wijzigingen aanbrengen
In de velden met een potloodje kunt u zelf wijzigingen aanbrengen. De wijzigingen worden dan via email aan school bekend gemaakt, wij voeren de wijzigingen vervolgens door.

Gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden zijn, is het mogelijk om voor beide ouders een eigen inlogcode aan te vragen.