Jeugdsportfonds


 

Sinds 1 juli 2013 is het voor de inwoners van de gemeente Dalfsen mogelijk om een bijdrage te krijgen voor uw kind op het gebied van sport . Dit kan door middel van het Jeugdsportfonds.
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.
Om aanspraak op een vergoeding uit het Jeugdsportfonds te maken, moet uw aanvraag voldoen aan de gestelde spelregels.
Lees deze hier.

Voordat u de aanvraag kunt indienen, zijn er een aantal gegevens nodig. Klik hier om het formulier voor het Jeugdsportfonds te downloaden, u kunt dit formulier ook afhalen op school. Vervolgens levert u het ingevulde formulier in bij Ilse schollaardt of bij de leerkracht van uw kind. Nadat u het formulier heeft ingeleverd, stuurt de school uw aanvraag door naar het Jeugdsportfonds. De consulent van het Jeugdsportfonds beoordeelt vervolgens uw aanvraag. Wanneer u hulp nodig heeft of vragen hebt over het invullen kunt u contact opnemen met ons.