Talenten de ruimte!


Talentencarrousel
Elk kind heeft talent! Soms weet je al waar je talent voor hebt of kun je dat nog ontdekken. Een talent komt niet zomaar boven drijven. We willen daarom de kinderen op de Tweemaster de kans bieden om allerlei activiteiten uit te proberen en hiermee hun eigen talenten te ontdekken.

Vorig schooljaar hebben veel ouders en leerkrachten hun talenten gedeeld met de kinderen, een groot succes!

Hoe mooi is het om uw talent te delen met kinderen, zodat zij zich bewust kunnen worden waar ze goed in zijn. In een aantal periodes van twee weken (gepland op kalender) kunnen kinderen per periode kiezen uit een wisselend aanbod. Onze vraag is daarom: ongeacht welk onderwerp het betreft, wilt u wat tijd en energie doneren aan onze kinderen? We hebben uw talent hard nodig!

Vooruitwerklab
Als je talenten de ruimte wilt geven, moeten onderwijs en de voorzieningen daarop ingericht zijn. Binnen onze school hebben we een eigen voorziening. Ons Vooruitwerklab is een voorziening voor meer­ en hoogbegaafde leerlingen van onze eigen school. Deze leerlingen kunnen een deel van het schooljaar elke week een dagdeel naar dit lab. Hier krijgen ze extra uitdaging en verdieping aangeboden door Jeanine Tinholt.

Wat voor lessen krijgen de kinderen in het Vooruitwerklab?
Wat hebben de kinderen aan deze lessen?

Voldoende (cognitieve) uitdaging is belangrijk voor deze kinderen om:

Welke doelen hebben we in het Vooruitwerklab?
Cnopius
Ons bestuur heeft ook een eigen voorziening  voor hoogbegaafde kinderen: de Cnopiusklas in Zwolle. Een lesvoorziening waar hoogbegaafde leerlingen elkaar wekelijks ontmoeten. Ze volgen een aanvullend programma dat deels thuis en op de eigen basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan het hoogbegaafd zijn en de omgang hiermee. In overleg
met ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen van deze voorziening gebruik maken.