Nieuwe leerling                                           klik voor het  AanmeldformulierNieuwe ouders: aanmelding en kennismaking

Wanneer ouders hun kind aanmelden, gaan wij met ouders in gesprek om te bepalen of onze school kan voldoen in zijn/haar onderwijsbehoefte. Hierbij spelen drie factoren een belangrijke rol: - de (on)mogelijkheden van het kind; - de (on)mogelijkheden van de school; - de wensen van de ouders. Wanneer uit het gesprek blijkt dat onze school kan voldoen in de onderwijsbehoefte van de leerling, gaan we over tot inschrijving en plaatsing van de leerling. Als uit de aanmelding blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, die de school niet kan bieden, dan kan de leerling niet worden toegelaten. De school gaat dan op zoek naar een andere school die deze ondersteuning wel kan bieden.
 
Aanmeldingsprocedure
1. De ouder meldt zich bij de school, minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum.
2. De school gaat in gesprek met de ouder, om na te gaan of de benodigde ondersteuning kan. worden geboden. Vervolgens kan de ouder het aanmeldingsformulier invullen.
3. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden.
4. De school informeert de ouder over het besluit.
5. Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld.
 6. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling.
 

Een leerling van een andere school

Na een kennismakingsgesprek en een rondleiding ontvangt u een jaarkalender, eventueel een schoolgids en een “zij-instroom-formulier”. Wij zullen ook contact opnemen met de vorige school om zo te kunnen beoordelen of wij over kunnen gaan tot inschrijving en om vervolgens de overgang tussen beide scholen zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
Download hier het aanmeldingsformulier.