Openbaar Onderwijs: Samen leven en samen leren!

Openbare basisschool de Tweemaster is een prachtige school, gelegen in het middengebied van Nieuwleusen. De school is een ontmoetingsplaats voor tal van achtergronden, culturen en opvattingen.

Respect, diversiteit en de wil om van en met elkaar te leren en leven staan voorop. Ieder kind is welkom!

We bewegen in de wereld

Onze school is een “oefenplaats” waar de kinderen vaardigheden leren die zij nodig hebben voor het verdere functioneren als zelfstandig en verantwoordelijk mens in de samenleving. Een samenleving waar onze school middenin staat. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar manier.

Daar hebben we aandacht voor door kinderen kennis en vaardigheden aan te leren. Wij gaan hierbij uit van verschillen en handelen hiernaar.

Welbevinden kind centraal

Op onze school staat het “welbevinden” van elk kind centraal. Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich veilig, gezien en gekend voelen.

We streven naar een veilige leeromgeving waarin de leerlingen, leerkrachten en ouders op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We zorgen voor een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken.

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en streven naar goede opbrengsten en een hoge betrokkenheid.