Aanmelden

Voor ouders ( en kinderen) is de keuze van een school een erg belangrijk moment. Wij willen daar graag bij helpen. Deze website en de schoolgids zijn voorbeelden om een beeld te krijgen van de school. Toch is het beste om de school echt te ervaren. Wij zijn graag bereid om u onze school te laten zien en samen met u tot een overtuigde schoolkeuze te komen.


Als uw kind 4 jaar wordt

Het eerste contact is meestal telefonisch. Tijdens dit contact wordt een afspraak gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking met de school. Die kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek. 

Indien u kiest voor onze school, volgt de volgende aanmeldingsprocedure.

  1. De ouder meldt zich bij de school, graag minimaal 12 weken voor de gewenste inschrijfdatum. De ouder vult het formulier voor de vooraanmelding in. De hierop ingevulde gegevens worden gebruikt opgenomen in ons leerlingvolgsysteem en gebruikt om contact met u op te nemen voor de vervolgstappen in de aanmelding. 
  2. Wanneer het kind 3 jaar en 8 maanden is ontvangt u van ons het Aanmeldformulier. Dit ontvangen wij dan graag z.s.m. retour om de aanmelding volledig te maken.
  3. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen of de school passend onderwijs voor het kind kan bieden. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden.
  4. De school informeert de ouder over het besluit.
  5. Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld. 
  6. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur en het samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling.

Bij het ontvangen van de vooraanmelding, aanmelding en inschrijving krijgt u van ons een bevestiging. Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op voor het maken van een kennismakingsgesprek in de klas. Dit is een gesprek met de toekomstige leerkracht samen met uw kind, in de week/weken voordat hij of zij 4 wordt.

Mocht u uw kind al willen aanmelden, dan vindt u in onderstaande link het formulier.

Als u kind van school verandert
Bij verhuizing wordt de leerling toegelaten indien blijkt dat wij op onze school een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren.

Het uitschrijfformulier van de vorige basisschool wordt bij obs de Tweemaster ingeleverd. Uiteraard geldt net als bij 4-jarigen dat het eerste contact een gesprek met de directie is. Een rondleiding en kennismakingsbezoek zijn ook dan gebruikelijk.