Aanmelden

Voor ouders ( en kinderen) is de keuze van een school een erg belangrijk moment. Wij willen daar graag bij helpen. Deze website en de schoolgids zijn voorbeelden om een beeld te krijgen van de school. Toch is het beste om de school echt te ervaren. Wij zijn graag bereid om u onze school te laten zien en samen met u tot een overtuigde schoolkeuze te komen.


Als uw kind 4 jaar wordt

Het eerste contact is meestal telefonisch. Tijdens dit contact wordt een afspraak gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking met de school. Die kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek. 

Indien u kiest voor onze school, volgt de volgende aanmeldingsprocedure.

  1. De ouder meldt zich bij de school, minimaal 12 weken voor de gewenste inschrijfdatum.
  2. De school gaat in gesprek met de ouder, om na te gaan of er passend onderwijs en de benodigde ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens kan de ouder het aanmeldingsformulier invullen.
  3. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen of de school een passend onderwijs voor de leerling kan bieden. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden.
  4. De school informeert de ouder over het besluit.
  5. Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld.
  6. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur en het samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling.

Indien uw kind wordt toegelaten volgt de officiële inschrijving. Van de aanmelding en inschrijving krijgt u van ons een bevestiging. Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht voor de 4e verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op voor het maken van een kennismakingsgesprek in de klas. Dit is een gesprek met de toekomstige leerkracht samen met uw kind, in de week/weken voordat hij of zij 4 wordt.

Mocht u uw kind al willen aanmelden, dan vindt u in onderstaande link het aanmeldformulier voor 4-jarigen. 

Als u kind van school verandert
Bij verhuizing wordt de leerling toegelaten indien blijkt dat wij op onze school een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren.

Het uitschrijfformulier van de vorige basisschool wordt bij obs de Tweemaster ingeleverd. Uiteraard geldt net als bij 4-jarigen dat het eerste contact een gesprek met de directie is. Een rondleiding en kennismakingsbezoek zijn ook dan gebruikelijk.

Op school is voor de aanmelding een formulier voor de zij-instromers beschikbaar.