Vooruitwerklab

Wekelijks is er op onze school een verrijkingsaanbod dat wordt gegeven in het Vooruitwerklab. Leerlingen die naar dit lab gaan, hebben extra uitdaging en verdieping nodig naast het reguliereaanbod, de verrijking en extra uitdaging in de groep. Leerlingen werken daar vooral met onderzoekend leren, het leren “leren” en het ontwikkelen van de denkprofielen.Voor leerlingen in het Vooruitwerklab is het belangrijk dat ze hun eigen grenzen gaan verleggen en kunnen samenwerken. Ook kunnen ze tijdens andere lesuren in hun klas werken aan opdrachten vanuit het lab.

Ons bestuur heeft een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid met een eigen lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen, de Cnopiusklassen voor de groepen 5 t/m 8. De Kangoeroeklas is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong voor de groepen 3 en 4. Het zijn lesvoorzieningen waar deze leerlingen elkaar wekelijks in Zwolle kunnen ontmoeten. Ze volgen een aanvullend programma datook deels thuis en op de eigen basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan het hoogbegaafd zijn en de omgang hiermee. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen van deze voorziening in Zwolle gebruik maken.