Bestuur

Onze school behoort tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio waaronder nog 26 andere basisscholen, 9 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Missie en visie
OOZ staat voor goed onderwijs. Onze leerlingen, hun ouders of verzorgers, onze maatschappelijke partners, de maatschappij: ze verwachten van ons dat we de leerlingen zover brengen dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. En die verwachting willen we waarmaken.
Dat kan alleen als we ervoor zorgen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verder gaat dan taal- en rekenscores alleen of het halen van een diploma.

Kernwaarden

  • Kwalificatie
  • Socialisatie
  • Subjectificatie

Een OOZ-school is een school waarin deze drie kernwaarden van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming zichtbaar, voelbaar, merkbaar en – als het kan – meetbaar zijn.

Onze stichting ziet drie krachtige thema’s als de pijlers van onze visie en als de basis voor het onderwijs van de toekomst. Deze thema’s vormen mede onze plannen voor de toekomst op de Tweemaster:

  • Relatie
  • Eigenaarsschap
  • Maatwerk

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio: www.ooz.nl of neem een kijkje in het Nieuw Strategisch beleidsplan 2019.