Partners in en om de school

Prokino

Op onze school werken we samen met Kinderopvang Prokino.
Zij maken gebruik van ons gebouw voor voorschoolse- en naschoolse opvang met BSO Prokino. 

Daarnaast is er een fijne samenwerking met de Peutergroep van Prokino en onze kleutergroepen. Een klein groepje peuters komt met hun leidster regelmatig op school om in een kleutergroep samen te spelen met onze kleuters. 

Saam Welzijn

De leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders of verzorgers kunnen terecht bij Saam Welzijn met vragen over kinderen en zijn/haar omgeving of om kennis te maken.
De Jongerenwerkers stellen zich in onderstaande link voor en vertellen meer over hun werkzaamheden.   

GGD – IJsselland

De GGD is een partner in de school. Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente Dalfsen heeft de Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Op school kan de Jeugdverpleegkundige ook, wanneer gewenst, aansluiten bij oudergesprekken of in gesprek met de Intern Begeleider ondersteunen.