Begeleiding en ondersteuning

Hoe passend is het directe instructiemodel? - Specialist HoogbegaafdheidOp de Tweemaster willen we het beste uit ieder kind halen, want elk kind is uniek en leert op zijn/ haar eigen manier. Voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 werken we met drie verschillende aanpakken.

Afhankelijk van het niveau en de instructiebehoefte krijgt elk kind de instructie die bij hem/haar past. Dit wordt voor elke groep beschreven in een groepsplan voor de vakgebieden rekenen en taal/lezen. Naast groepsplannen gebruiken we voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften een plan van aanpak. Zo is er aandacht voor elke leerling.

Voor de kinderen willen we in het aanbod van onze lessen zo voorspelbaar mogelijk zijn. De opbouw van de lessen is in alle groepen hetzelfde. Wij werken als school dan ook met het EDI-model, het Expliciete Directe Instructiemodel. 

We werken ook samen met het Dienstencentrum de Stroming, onderdeel van ons bestuur. Vanuit dit centrum is een orthopedagoog aan school verbonden die een aantal keren per jaar op school aanwezig zal zijn. 

Vanuit het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht kunnen we ook ambulant begeleiders inschakelen om leerkrachten en kinderen te ondersteunen bij een specifieke hulpvraag op gebied van gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling of op gebied van leren.

Op de Tweemaster volgen de leerkrachten de ontwikkelingen van elk kind door o.a. methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen (zoals Cito-toetsen) samen met de intern begeleiders. Naast de cognitieve ontwikkeling is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens worden geanalyseerd en besproken tijdens groepsbesprekingen, zodat we vervolgens ons onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen.

De intern begeleiders adviseren de leerkrachten over begeleiding en ondersteuning van de leerlingen en kunnen expertise inwinnen van diverse specialisten. Als ouder wordt u hier natuurlijk bij betrokken.
Bij ons op school hebben wij onderwijsondersteuners. Zij worden ingezet om kinderen extra te begeleiden in of buiten de groep. Er is ook een extra onderwijsaanbod in het Vooruitwerklab op school voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, maar geen gebruik kunnen maken van de Kangoeroe- of Cnopiusklas. Het lesaanbod is buiten de groep, maar de kinderen krijgen klassenwerk mee waar ze in de klas aan verder werken. We kunnen daarbij een beroep doen op de expertise binnen het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid dat is verbonden aan de scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle. Leerlingen kunnen (na screening) ook aangemeld worden voor de Kangoeroeklas of de Cnopiusklas (een wekelijkse lesvoorziening van een dagdeel voor hoogbegaafde leerlingen). 

Ondersteuningsniveau 1: 

Algemene ondersteuning voor alle leerlingen in de klas, door de leerkracht.

Ondersteuningsniveau 2:

Extra ondersteuning voor individuele of groepjes leerlingen in de klas, door de leerkracht

Ondersteuningsniveau 3: 

Extra ondersteuning met betrokkenheid van de interne specialisten. Consultatie van externen.

Ondersteuningsniveau 4:

Extra ondersteuning met betrokkenheid van interne specialisten en consultatie van externen.

Ondersteuningsniveau 5: 

Verwijzing naar S(B)O.