Ouderraad

Welkom bij de ouderraad van onze basisschool!

Als ouder wilt u het beste voor uw kind en u wilt dat uw kinderen het fijn hebben op school. De ouderraad is een geweldige manier om betrokken te zijn bij de school van uw kind en om een positieve bijdrage te leveren aan het onderwijs.

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzetten om de school te ondersteunen. Samen met de schoolleiding en de leerkrachten werken we aan het organiseren van diverse activiteiten en evenementen. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolkamp, de schoolreisjes en nog veel meer!

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, wordt er gebruik gemaakt van een vrijwillige ouderbijdrage van 65 euro. Dit geld wordt volledig gebruikt om de activiteiten en evenementen te financieren en de schoolervaring van uw kinderen nog leuker te maken. In dit bedrag zijn ook de kosten voor de schoolreis en vergoeding voor de overblijfouders (i.v.m. de vrijwilligersvergoeding) opgenomen.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met toelichting over het innen van deze bijdrage. 

Door lid te worden van de ouderraad kunt u een actieve rol spelen bij het organiseren van deze activiteiten en evenementen. Het is een geweldige manier om andere ouders te ontmoeten en om betrokken te zijn bij de school van uw kind.  De OR heeft een flexpool, dit is een groep ouders die helpt bij de uitvoering van activiteiten georganiseerd voor de OR.

Dus als u interesse heeft om lid te worden van de ouderraad of als u meer informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op. We heten u graag welkom in onze enthousiaste groep ouders!

Contact met de OR? Mail naar tweemasterouderraad@gmail.com

Op de Tweemaster werken we met een continurooster. Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht. Daarna gaan ze onder begeleiding lekker buitenspelen, bij slecht weer is er een binnenprogramma. De ouders die ons ondersteunen in de begeleiding van het buitenspelen ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De bijdrage hiervoor is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. 

Verder zijn we erg blij met eventuele nieuwe aanmeldingen om vrijwilliger te worden. U kunt zich aanmelden via de directie.  

Kind-regeling Gemeente Dalfsen 

Bent u inwoner van de gemeente Dalfsen, heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en heeft u een laag inkomen en vermogen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de kind-regeling. De kind-regeling maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. 

Zijn er vragen over de kind-regeling? Neem dan contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 14 0529 of via het emailadres samendoenindalfsen@dalfsen.nl