Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Openbaar Onderwijs Zwolle bestaat uit 26 basisscholen (PO), 9 middelbare scholen (VO) en 2 scholen voor speciaal onderwijs (VO).
Elke onderwijsorganisatie met minstens twee scholen en MR’s heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen binnen de organisatie en heeft een belangrijke taak om met het schoolbestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.

Wie?

Leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR’s. GMR-leden kunnen ook MR-lid zijn, maar dit is niet verplicht. De GMR organiseert zelf verkiezingen.
De GMR bij OOZ bestaat uit 3 delen, een GMR-PO, GMR-VO en GMR-SO. Deze 3 GMR’en vergaderen zoveel mogelijk samen, maar nemen onafhankelijk van elkaar beslissingen. De GMR-PO bestaat uit minimaal 2 personeelsleden en 2 ouders. Voor het VO en SO kunnen ook leerlingen zitting nemen in de GMR en is de verdeling 2 personeelsleden, 1 ouder en 1 leerling.
Voor onze GMR nemen er voor PO 4 ouders en 4 personeelsleden zitting, voor VO en SO 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. 

Wat?

De GMR heeft 3 verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Het is van belang om het gesprek aan te gaan in de GMR over hoe invulling wordt gegeven aan deze rollen. De GMR heeft daarnaast 5 rechten: het recht op overleg, het initiatierecht , het informatierecht het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Interesse?

Wil je meer weten of heb je een vraag?
Namens onze school zit Ellen Breukelman-Wachtmeester in de GMR
(e.wachtmeester@ooz.nl)