Schooltijden

 
Dag Onderbouw: gr. 1 t/m 4 Bovenbouw: gr. 5 t/m 8
Maandag 08.30 - 14.30 uur 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 12.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 14.30 uur
  
Op de Tweemaster werken we met een continurooster. Het uitgangspunt is dat de kinderen rust en regelmaat wordt geboden door een vast ritme en dagindeling.
 
Vanaf 08.20 uur zijn de kinderen welkom op het plein. Alle kinderen nemen op het plein afscheid van hun ouders. De kinderen uit de groepen 1/2 worden opgewacht op het plein door de leerkracht, zij kunnen vanaf 08.20 uur naar binnen.
Om 08.25 uur gaat de bel en kunnen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 naar binnen.
De lessen starten om 08.30 uur.
 
Tussen de middag eten de kinderen samen met hun leerkracht in de groep. Daarna gaan ze onder begeleiding van teamleden en vrijwilligers een half uur naar buiten zodat er voldoende beweging mogelijk is.
 
Onze vrijwilligers krijgen maandelijks een vergoeding  voor  hun  structurele  hulp  tussen de middag. Wij vragen ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage, zodat we deze vergoeding aan onze vrijwilligers kunnen uitkeren.
 
Omdat we gastvrijheid op school heel belangrijk vinden en we begrijpen dat het voor ouders fijn is om af en toe met uw kind in de groep te kijken, zijn er voor alle groepen 5 inloopmomenten ingepland door het schooljaar. U bent op deze dagen van
08.15 uur tot 08.45 uur welkom om met uw kind de groep in te gaan. De kinderen kunnen u op dat moment laten zien waar ze zoal mee bezig zijn. Voor de ouders uit de groepen 1/2 zijn er 10 inloopmomenten ingepland. U kunt het terug- vinden in deze schoolkalender.
Nieuwe ouders zijn in de eerste week van harte welkom om mee de klas in te gaan.