Beste  lezers,

Sinds de zomervakantie zijn wij. Tieme Brinksma en Laura Brinkman, regelmatig op de Tweemaster te vinden. De leerlingen, leerkrachten, maar ook u als ouder(s) of verzorger(s) kunnen bij ons terecht met vragen over uw kind, zijn/haar omgeving of om gewoon even kennis te maken. Onze expertise ligt op het gebied van preventie en voorlichting rondom de ontwikkeling van uw kind op verschillende leefgebieden, zoals social media (gebruik), relaties of weerbaarheid.

Concreet betekent dit dat wij op verzoek van leerkrachten of leerlingen met de groep of in kleinere groepjes een activiteit doen rondom de hierboven genoemde thema’s.

Het doel is om op jonge leeftijd kennis te maken en te helpen of ondersteunen waar nodig. Zodat ze op latere leeftijd ook met vragen tijdens de ontwikkeling naar het volwassen worden ons weten te vinden. Wij zijn namelijk niet alleen op de basisscholen te vinden, maar ook op het Agnieten College, buiten op straat in hun vrije tijd of bij sport- en cultuur evenementen. Het voordeel hiervan is dat wij een langere ontwikkelingsperiode en op verschillende leefgebieden met de jongeren meegaan en zichtbaar blijven.

Wij zijn wisselende tijdstippen op de woensdag en vrijdag op de Tweemaster aanwezig. Dit kan tijdens de pauzes zijn, met kleine groepjes tijdens de lessen, maar ook aan het eind van een schooldag zult u ons wel eens treffen. Spreek ons vooral aan!

Daarnaast zijn wij ook per mail bereikbaar l.brinkman@saamwelzijn.nl en T.brinksma@saamwelzijn.nl